Registrace na Krátké kurzy je uzavřena.Před zahájením vlastní Školy hmotnostní spektrometrie nabízíme možnost rozšířit si své praktické i teoretické znalosti absolvováním krátkých kurzů, které bude sponzorovat firma Pragolab. Rozhodli jsme se letos vyjít vstříc jak začátečníkům, tak pokročilým. Zvolili jsme tedy dvě pokročilá témata a jeden kurz základní, který i úplným začátečníkům umožní lépe sledovat následující program Školy.

První kurz proběhne v neděli 8. 9. 2019 odpoledne od 14:00 do 18:00 hod. Bude zaměřený na Vývoj LC-MS metod pro malé molekuly a je určen pokročilejším účastníkům. Druhý kurz bude následovat v pondělí 9. 9. 2019 dopoledne od 8:30 do 12:30 hod a jeho cílem bude seznámit posluchače se základy statistického vyhodnocování dat. Taktéž bude předpokládat základní znalosti účastníků.

Registrace na jednotlivé kurzy je samostatná. Ceny jednoho kurzu jsou následující:

Poplatek do 31. května Poplatek od 1. června
Členové SSJMM, studenti 800,- Kč vč. DPH 850,- Kč vč. DPH
Ostatní účastníci 900,- Kč vč. DPH 950,- Kč vč. DPHKrátký kurz č. 1: Vývoj LC-MS metod pro malé molekuly

V rámci kurzu se účastníci seznámí s přístupy k přípravě jednotlivých kroků vývoje LC-MS metody. Lektory budou prof. Michal Holčapek z Univerzity Pardubice a doc. Lucie Nováková z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Obsah kurzu:
1) Volba separačních podmínek – výhody a nevýhody různých chromatografických technik a separačních módů, vliv složení mobilní fáze na MS odezvu, potlačení odezvy.
2) Volba hmotnostně spektrometrických podmínek – typy ionizačních technik, hmotnostních analyzátorů, rozlišovací schopnost, přesnost určení hmoty, MS/MS a další typy skenů.
3) Kvalitativní analýza – identifikace molekul na základě interpretace hmotnostních spekter.
4) Kvantitativní analýza – volba typu hmotnostního analyzátoru, skenu, interních standardů, kvantifikační přístupy a validace metody.

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

Krátká biografie:

Michal Holčapek získal Ph.D. v roce 1999 na Katedře analytické chemie Univerity Pardubice. Od roku 2009 je profesorem analytické chemie na téže univerzitě. Jeho výzkum je zaměřen na hmotnostní spektrometrii a její spojení s kapalinovou a superkritickou fluidní chromatografií se zaměřením zejména na lipidomickou analýzu a výzkum markerů onkologických onemocnění. Během své výzkumné kariéry Michal Holčapek publikoval více než 130 odborných článků v recenzovaných mezinárodních časopisech. Za svoji práci získal ocenění jako např. umístění v Power List of 100 most influential people in the analytical sciences (2013, The Analytical Scientist) a Cenu za Chemii (1997, Rhône-Poulenc). Patří mezi nadšené organizátory konferencí, z nichž mnohým z nich předsedal, několik ročníků předchozích Škol hmotnostní spektrometrie nevyjímaje.

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Krátká biografie:

Lucie Nováková je docentkou na Katedře Analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zabývá se vývojem metod vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií již více než 14 let. Nověji se svým týmem zavádí také metody superkritické fluidní chromatografie. Praktické zaměření spočívá v aplikacích pro farmaceutickou analýzu, bioanalýzu, dopingovou kontrolu a analýzu rostlinných materiálů. Odborné zkušenosti získala v rámci zahraničních stáží na Univerzitě v Ženevě, univerzitě v Bruselu (Vrije Universiteit Brussel), Univerzitě Nice-Sophia Antipolis a na Univerzitě La Sapienza. Výsledky její výzkumné práce byly publikovány ve více než 100 odborných článcích, které získaly kolem 2800 citací. Školící aktivity v oblasti LC, SFC a MS patří mezi její oblíbené činnosti.Krátký kurz č. 2: Statistická analýza dat pohledem analytického chemika

V rámci kurzu se účastníci seznámí s přístupy ke statistickému hodnocení dat. Lektorem bude Dr. David Friedecký z Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci kurzu se s účastníky zaměří na následující otázky:
1) Jak naplánovat experiment?
2) Co dělat s daty?
3) Jaké statistické nástroje použít?
4) Jak kriticky pohlížet na (nejen vlastní) data a výsledky statistických testů?
5) Jak najít chyby v datech?
6) Jak nepropadnout statistické skepsi?

Co s sebou:
1) vlastní notebook - MS Excel (nejlépe poslední verze)
2) jakýkoliv statistický software, pokud máte a trochu s ním umíte
3) data k diskuzi, publikace s daty k diskuzi, cokoliv, co vás zajímá (prosím o zaslání lépe dopředu na mail: david.friedecky@upol.cz)
4) dobrou náladu a čerstvou mysl

doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

Krátká biografie:

Jako správný Ostravák jsem chodil na chemickou průmyslovku a skončil jsem v Olomouci na analytické chemii. Separační metody dělám letos už dvacátým rokem a jako správný analytický chemik jsem skončil u hmotovky. Protože se nikomu v naší metabolomické skupině nechtělo do analýzy dat, tak jako správný synovec svého slavného strýce (doplňte si Bedřich Friedecký) jsem se vrhnul do statistických nástrojů pro hodnocení výsledků. Jelikož nejsem statistik, tak si snad porozumíme a společně nahlédneme do krásného, ale zrádného světa statistiky.

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Partneři