I do letošního ročníku Školy hmotnostní spektrometrie byla opět zařazena Sekce plakátových sdělení, abychom podpořili možnost aktivní prezentace našich mladých výzkumníků. Plakátová sdělení budou vystavena po celou dobu konference v přednáškovém sále. Diskuzím bude věnován čas o přestávkách na kávu i kdykoliv mimo probíhající přednáškový program.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 2 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Kniha abstraktů k plakátovým sdělením je ke stažení: ZDEPrezentace plakátového sdělení na Škole MS
Pokud máte zájem prezentovat plakátové sdělení na 20. Škole MS je nutné splnit dvě podmínky:

  1. Zaregistrovat se na Školu

  2. Zaslat abstrakt plakátového sdělení v definovaném termínuAbstrakt plakátového sdělení
Abstrakt v českém nebo anglickém jazyce připravený podle šablony, která je k dispozici pro stažení v programu word, zašlete na adresu prezentace@skolams.cz nejpozději do 08. 08. 2019.

Abstrakt by měl obsahovat krátký úvod, popis použitých metod a stručné shrnutí výsledků.


Příprava plakátového sdělení
Pro vystavení plakátových sdělení budou k dispozici tabule pro vyvěšení i materiál na připevnění.

Maximální velikost plakátového sdělení je 90 x 120 cm (šířka x výška). Plakátová sdělení mohou být prezentována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Partneři