Volby do pracovního výboru Sekce MS Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci

Na 20. Škole hmotnostní spektrometrie se uskuteční volby do pracovního výboru Sekce hmotnostní spektrometrie Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. Každý účastník 20. Školy hmotnostní spektrometrie obdrží při registraci hlasovací lístek. Volí se 5 kandidátů, lístky s vyšším počtem kandidátů budou neplatné. Lístek prosím vhoďte do urny s označením „VOLBY“ nejpozději do 8:00 v pátek 13. 9. 2019.Kandidáti

1. doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Vedoucí skupiny MS na ÚOCHB AV ČR, docent na Katedře analytické chemie PřF UK Praha
Organická hmotnostní spektrometrie, strukturní analýza, vývoj instrumentace
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha
www.uochb.cz/web/structure/455.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_1

2. doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
Koordinátor Skupiny pro povznesení české terminologie MS, docent na PřF MU
Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
is.muni.cz/osoba/jdqh

3. prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Vedoucí skupiny Hmotnostní spektrometrie na FChT UP, v současnosti člen pracovního výboru Sekce MS SSJMM
Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
holcapek.upce.cz/

4. doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Vedoucí skupiny Cytokininů a hormonomiky, Laboratoř růstových regulátorů
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci & Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
www.rustreg.upol.cz/vyzkumne-programy/cytokininy-hormonomika/

5. doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Docentka na Faf UK, v současnosti členka pracovního výboru Sekce MS SSJMM
Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
portal.faf.cuni.cz/Profile/Novakova-Lucie/

6. Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D.
V současnosti člen pracovního výboru Sekce MS SSJMM
Oddělení chemie iontů v plynné fázi, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha
web.jh-inst.cas.cz/cs/jh_employee/polasek

7. prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Vedoucí skupiny Bioanalytické instrumentace, profesor na ÚCh PřF MU, v současnosti předseda Sekce MS SSJMM
Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta/CEITEC, Masarykova univerzita, Brno
bart.chemi.muni.cz

8. Ing. Petr Verner, CSc.
V současnosti člen výboru ČSHS
Na zaslouženém odpočinku, ale s neutuchajícím zájmem o hmotnostní spektrometrii a angažmá v projektech z historie MS (např. muzeum MS)
www.linkedin.com/in/petrverner/

9. doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
Vedoucí výzkumné proteomické skupiny a servisní laboratoře, CEITEC, MU CEITEC, Masarykova univerzita, Brno
www.muni.cz/lide/34759-zbynek-zdrahal

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Partneři